Algemene – en Betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Zo gezegd, zo gedaan

Door je in te schrijven voor een training, workshop of abonnementsvorm ga je een bindende overeenkomst met Zo gezegd, zo gedaan aan. Hieronder vind je alle algemene- en leveringsvoorwaarden die betrekking hebben op deze overeenkomst.

 1. Inschrijving

 

 • Je schrijft je altijd in voor een specifieke uitvoering van een training, workshop of abonnement. Wij vermelden het moment waarop en de plaats waar Wij de training, workshop of proefaudit uitvoeren op de website, op het inschrijfformulier, in de bevestigingsmail/factuur.
 • Je schrijft je in voor een opleiding of training door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen via onze website. Wanneer Wij je inschrijfformulier ontvangen, mailen Wij je zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst.
 • De duur van het overeengekomen onderwijscontract loopt in alle gevallen tot en met de dag van de training. Behalve bij de trainingen waarbij er nazorg geschied in de vorm van dossiercontroles, welke tot maximaal een half jaar na datum training ingeleverd mogen worden. Daarna vervalt het recht op de dossiercontrole en de daarbij horende accreditatiepunten.
 • Deelname aan de (online) training, workshop of abonnementsvorm mag niet zonder uitsluitend en nadrukkelijke toestemming van Zo gezegd, zogedaan/ Niña van Wermeskerken worden overgedragen aan derden.
 • Zo gezegd, zo gedaan/ Niña van Wermeskerken behoudt het recht deelnemers te weigeren.
 1. Bedenktijd

Consument

 • Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen als consument waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief.

Bedrijf/ Logopediepraktijk

 • Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 2 werkdagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief.

Online Trainingen

 • Het herroepingsrecht komt te vervallen wanneer de deelnemer gestart is met de Online trainingen en/of workshops.
 1. Annuleren na afloop van de bedenktijd

 

 • Wanneer de bedenktijd afgelopen is, rekenen Wij op je deelname aan de training waarvoor je je ingeschreven hebt. Wij gaan verplichtingen aan met onze gasttrainers en de trainingslocatie en weigeren andere geïnteresseerden de toegang wanneer de groep vol zit. Daarom brengen wij bij annuleren na afloop van de bedenktijd kosten in rekening.
 • Bij annuleren tot 2 maanden voor aanvang van de training betaal je 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 • Bij annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de training betaal je 25% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 • Bij annuleren korter dan 1 maand voor aanvang van de training betaal je 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 • Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van de training betaal je 100% van de overeengekomen prijs.
 1. Overmacht

 

 • Als je moet annuleren vanwege ziekte, een ongeluk of een sterfgeval in de naaste omgeving overleggen Wij hoe we dat zo kunnen oplossen dat het voor beide partijen redelijk voelt.
 • Een overvolle agenda of dubbele afspraak geldt niet als overmacht. Voor de gemaakte kosten geldt geen restitutie. Nog niet betaalde facturen dienen alsnog betaald te worden.
 1. Verschuiven na afloop van de bedenktijd

 

 • Verschuiven van een inschrijving na afloop van de bedenktijd komt feitelijk neer op annuleren plus her-inschrijven. In principe ben je ons dan annuleringskosten schuldig. Wij maken een uitzondering als je ingeschreven staat voor een training waarvoor ook een wachtlijst bestaat. Wij gaan dan onderzoeken of we iemand van de wachtlijst in jouw plek kunnen inschrijven.
 • Vinden wij iemand van de wachtlijst om jouw plek in te nemen, dan verschuiven wij je inschrijving naar een volgende keer dat wij de training verzorgen.
 • Je betaalt wel al de factuur voor de training waarvoor je oorspronkelijk ingeschreven stond. Uiteraard betaal je geen tweede keer voor de training waarnaar je doorgeschoven bent.
 • Mocht het niet lukken om iemand jouw plek in te laten nemen of bestaat er geen wachtlijst, dan betaalt je de annuleringskosten zoals beschreven bij artikel 3 en de factuur van de nieuwe datum.
 1. Studiemateriaal en auteursrecht

 

 • Al het studiemateriaal dat Wij uitdelen tijden de opleiding of training wordt automatisch van jou. Dit geldt voor trainingsmappen, uitdelers, oefeningen enzovoort.
 • Op alle studiematerialen die Wij zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht van Zo gezegd, zo gedaan/ Niña van Wermeskerken . Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron duidelijk vermeldt.
 • Het studiemateriaal mag niet worden gekopieerd of verveelvoudigd voor anderen. Hierop staat een boete van €500,- per kopie.
 • De (didactische) teksten mogen niet gekopieerd, verveelvoudigd en/of verkocht worden aan derden buiten het eigen gebruik. Hierop staat een boete van €500,- per gekopieerde tekst.
 • Aanbod en activiteiten kunnen van tijd tot tijd wisselen. Zo gezegd, zo gedaan/ Niña van Wermeskerken behoudt het recht de inhoud uit te breiden, te beperken en/of aan te passen.
 • Zo gezegd, zo gedaan geeft de deelnemer persoonlijk recht (niet exclusief en herroepelijk) om de (online) training en/of workshop te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Deze (online) training en/of workshop mag niet gedeeld worden zonder dat de anderen (derden) Zo gezegd, zo gedaan/ Niña van Wermeskerken ook hiervoor vergoeden.
 • De (online) trainingen, workshops en abonnementsvormen zijn bedoeld om te inspireren en niet om te kopiëren.
 • Screenshots of andere vormen van beeld en geluid van de (online) trainingen en workshops mogen uitsluitend op social media worden gedeeld wanneer Zo gezegd, zo gedaan/ Niña van Wermeskerken getagd worden en na het ontvangen van toestemming.
 • De content van de Online trainingen en workshops worden tijdelijk beschikbaar gesteld. De duur hiervan wordt per Online training vermeld op de daarvoor bestemde websites.
 1. Betaling

 

 • Wij zetten de factuur standaard op jouw (bedrijfs-)naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
 • Wanneer je daarom vraagt, zetten Wij de factuur op een andere naam, bijvoorbeeld van je werkgever. Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
 • Wanneer je wilt, kunnen Wij een betalingsregeling afspreken.
 • Betaling dient per bank of per iDeal gedaan te worden.
 • Zo gezegd, zo gedaan behoudt het recht tarieven aan te passen bij het opnieuw geven van de (online) training, workshop of abonnementsvorm of in aanloop naar de (online) training, workshop of abonnementsvorm ter promotie.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

 

 • Betalingen dienen binnen 14 dagen (en in sommige gevallen wanneer dit termijn korter is voor aanvang van de training) per bank of iDeal betaald en ontvangen te zijn door de Zo gezegd, zo gedaan.
 • Wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen, ontvangt je een herinnering zonder bijkomende kosten.
 • Wanneer de betaling vervolgens niet binnen 2 dagen is betaald, ontvangt u een aanmaning met €25,- administratiekosten.
 • Wanneer de betaling vervolgens niet binnen 2 dagen is betaald, ontvangt u bij de tweede aanmaning €75 additionele administratiekosten (totaal €100).
 • Wanneer de betaling vervolgens niet binnen 2 dagen is betaald, komt de inschrijving te vervallen. Wel dienen de annuleringskosten (artikel 3) plus de administratiekosten van €100 alsnog te worden betaald.
 • Betalingsverplichting ontstaat bij Online trainingen direct wanneer de opdracht is aanvaard. Pas na volledige betaling krijg je toegang tot de Online Training.
 • De betalingsverplichting blijft bestaan, ook wanneer niet de gehele Online Training is doorlopen of niet volledig gebruik is gemaakt van ter beschikking gestelde content.
 1. Te weinig deelnemers

 

 • Wij mogen een training, workshop of proefaudit zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 4 deelnemers zijn bij locatie Heidekruid, Rotterdam.
 • Wanneer wij een training, workshop of proefaudit afzeggen, laten wij je dat minstens 1 week van tevoren weten.
 • Wanneer Wij een training, workshop of proefaudit afzeggen, vervallen je betalingsverplichtingen. Als je de factuur al betaald hebt, krijg je je geld terug. Je kunt er ook voor kiezen zich op een nieuwe datum in te schrijven.
 • Bij een training, workshop of proefaudit op locatie is het minimum aantal deelnemers 7. Wanneer er te weinig deelnemers zijn, mogen wij deze zonder verdere gevolgen afzeggen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade of inkomstenderving die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de training, workshop of proefaudit.
 1. Trainer of locatie niet beschikbaar

 

 • Als op de dag van de training, workshop of proefaudit een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doen Wij alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade of inkomstenderving die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de training, workshop of proefaudit.
 1. Privacy

 

 • Alle informatie die Wij van je ontvangen, behandelen Wij strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk, je carrière, je eigen sterktes en zwaktes enzovoort.
 • Tijdens een training, workshop of proefaudit maken Wij wel eens video-opnames. Sommige van die opnames delen Wij met andere deelnemers op onze besloten elektronische leeromgeving. Wij vragen je hiervoor altijd van tevoren toestemming.
 • Tijdens een training, workshop of proefaudit maken Wij foto’s. Deze worden gebruikt voor marketing op facebook, LinkedIn, eventuele folders en website. Wij vragen je hiervoor altijd van tevoren toestemming.
 • Je kunt de gegevens die Wij van je bewaren inzien en laten verwijderen.
 • Wij volgen je gedrag op onze website met Google Analytics. De gegevens worden geanonimiseerd, zodat Wij ze niet kunnen terugvoeren op personen.
 1. Klachten

 

 • Wij doen ons best om onze training, workshop of proefaudit te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen.
 • Ben je ontevreden over (een deel van) een training, workshop of proefaudit van ons? Laat het ons weten! Dan gaan wij zoeken naar een oplossing die voor alle partijen redelijk voelt.
 • U kunt zich ook wenden tot onze klachtenprocedure (zie website).
 • Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 • Klachten zijn binnen 4 weken beantwoord. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht, en waarbij ook een indicatie wordt gegeven wanneer Zo gezegd, zo gedaan verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 • De klacht wordt geregistreerd op het klachtenregistratieformulier en wordt 24 maanden bewaard.
 1. Geschillen
 • Ben je ontevreden over de manier waarop wij je klacht hebben opgepakt? Dan kun je je richten tot de onafhankelijke derde. Met naam genoemd in de klachtenprocedure.
 • Deze onafhankelijke derde neemt een geschil alleen in behandeling wanneer je niet langer dan 12 maanden geleden aantoonbaar bij ons een klacht hebt ingediend.
 • Geschillen zijn binnen 4 weken beantwoord. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht, en waarbij ook een indicatie wordt gegeven wanneer de onafhankelijke derde verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 • Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend, eventuele consequenties worden door Zo gezegd, zo gedaan snel afgehandeld.
 1. Disclaimer
 • Inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting: Zo gezegd, zo gedaan/ Niña van Wermeskerken is niet verantwoordelijk voor het resultaat wat het aankopen van de (online) training, workshop of abonnementsvorm voor ogen heeft. Deelnemen is zelf verantwoordelijk om uit de (online) training, workshop of abonnementsvorm te halen wat voor hem of haar van belang is.
 • Zo gezegd, zo gedaan is niet verantwoordelijk voor de online leeromgeving LearnSpot, het kan daarom zijn dat de Online training niet op elk moment beschikbaar is en dus te volgen is.

Rotterdam, april 2020

Privacy Statement

Privacy verklaring Zo gezegd, zo gedaan

 

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, vertrouw je ons bewust of onbewust persoonsgegevens toe. In dit privacy statement leggen we uit:

 1. welke gegevens we verzamelen;
 2. waartoe we dat doen;
 3. hoe we ermee omgaan;
 4. hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.
 1. Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, laat je bijna altijd persoonsgegevens achter. Hieronder beschrijven we welke gegevens we over je verzamelen.

 • Als je onze website bezoekt, registreert onze server je IP-adres.
 • Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen we je om je naam en mailadres.
 • Als je ons belt of mailt voor informatie geef je ons meestal je naam, telefoonnummer en/of mailadres.
 • Wanneer je je inschrijft voor een training, workshop of proefaudit ben je verplicht om je voor- en achternaam, je huis- of werkadres, je postcode en woonplaats, je telefoonnummer en je mailadres af te geven.
 • Wanneer je deelneemt aan een training, workshop of proefaudit vragen we je om voorbeelden te geven van situaties uit je werk of uit je privésfeer.
 • Wanneer je een geaccrediteerde training hebt afgerond, vragen we je om je geboorteplaats en – datum en je KP nummer op te geven.
 • We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals je Burger Service Nummer.
 • Op onze website gebruiken we functionele en analytics cookies. Zie onze cookiestatement.
 • We hebben likebuttons van Facebook en LinkedIn, wanneer je deze gebruikt, ga je akkoord met het doorspelen van je gegevens aan bedrijven als Facebook.
 1. Waartoe verzamelen we deze persoonsgegevens?

We verzamelen je persoonsgegevens om je van dienst te kunnen zijn met onze trainingen, workshops of proefaudits. We hebben die gegevens nodig om je de informatie toe te sturen, om samen te onderzoeken of ons aanbod aansluit bij je leerwensen, om een overeenkomst te sluiten en om de overeenkomst uit te voeren. We verzamelen je persoonsgegevens nooit om ze door te verkopen aan anderen.

Verder verzamelen wij je persoonsgegevens om je blijvend te kunnen voorlichten en ondersteunen via de blogs op de website. Hiervoor geef je je expliciete toestemming wanneer je je daarvoor inschrijft. Je kunt je hier altijd voor uitschrijven.

 

 1. Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We behandelen alle gegevens die we van je ontvangen vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat we ze alleen delen met andere als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk of om te voldoen aan onze wettelijke plichten. We delen je gegevens met:

 • onze boekhouder en accountant;
 • onze webhost ICTReady.nl, alsmede de helpdesk;
 • onze nieuwsbrievenverzender ActiveCampaign, alsmede de helpdesk;
 • onze Payment Service Provider Mollie, alsmede de helpdesk;
 • onze leeromgeving LearnSpot, alsmede de helpdesk;
 • de trainers die voor ons freelancen.

Met al deze partijen hebben we zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten om te garanderen dat ze jouw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Als onderneming zijn we wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze website draait op een goed beveiligde server die in Nederland staat. De verbinding naar onze website is beveiligd met SSL-technologie. Je herkent dit aan het groene slotje dat verschijnt in je browser. Onze eigen computers zijn beveiligd met een professionele firewall.

 1. Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op en we maken het voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Geschillen Commissie. Heb je tips, vragen of andere feedback? We horen het graag van je.

Zo gezegd, zo gedaan

Heidekruid 58

3068 RV Rotterdam

KvK 55229328

info@zogezegd-zogedaan.nl

06 463 11 555

Rotterdam

Rotterdam, april 2020