Begeleiding Kwaliteitscyclus Logopedie

De praktische Kwaliteitsmanagement Toolbox

De Kwaliteitscyclus Logopedie… wat is dat precies?

De Kwaliteitscyclus Logopedie is een geheel ander traject dan de Kwaliteitstoets Logopedie. Dit is allemaal na te lezen op de site van de NVLF.

Ik zal het even kort samenvatten:

De vrijwillige Kwaliteitscyclus Logopedie vervangt de Kwaliteitstoets Logopedie. Het product is doorontwikkeld. Het verschil zit voornamelijk in de dossiertoets en het element dat er een x aantal dossiers ad random worden gekozen van het afgelopen half jaar.

N.B. Het element dossiertoets zit er alleen nog in voor logopediepraktijken die voor het eerst ‘op’ gaan. Zij starten de Kwaliteitscyclus Logopedie met de Kwaliteitstoets Logopedie i.p.v. met de visitatie.

Wanneer je als logopediepraktijk al eens de Kwaliteitstoets Logopedie hebt behaald, dan start jouw Kwaliteitscyclus Logopedie met een visitatie.

De Kwaliteitscyclus Logopedie is 3 jaar geldig.

Wat doet en/ of bekijkt de kwaliteitscyclus?

 1. 1. Het reflecteren op eigen handelen en dat van evt. collega’s
 2. 2. Het continu optimaliseren van de professionele beroepshouding
 3. 3. Het ontwikkelen van de praktijkvisie in relatie tot
  1. 1. kwaliteit,
  2. 2. effectiviteit van behandelen en
  3. 3. zorginnovaties passen binnen de marktontwikkelingen

Hoe?

Door middel van het toepassen van de PCDA cyclus op:

 • Werken aan ambities van de NVLF
 • Zelfreflectie en verbeterpotentieel
 • Continu verbeteren en vernieuwen
 • Systematisch werken aan optimaliseren van kwaliteit
 • Stimuleren intrinsieke motivatie van de logopedist

Afspraken omtrent deelname Kwaliteitscyclus Logopedie

Dit is de investering voor het behalen en behouden van het Kwaliteitscertificaat:

 • 1 visitatie & 2 kwaliteitsgesprekken OF 1 kwaliteitstoets & 2 kwaliteitsgesprekken
 • Plan van aanpak maken met SMART doelen, die aantoonbaar opgepakt worden, verbetercyclus in dat plan
 • Actief/ aantoonbaar uitvoeren plan en ambities
 • Actief / aantoonbaar uitvoeren NVLF ambities

Jouw plan van aanpak bestaat uit 3 SMART praktijkdoelen; waarvan er 2 SMART praktijkdoelen afkomstig zijn vanuit de NVLF ambities en 1 SMART praktijkdoel uit de zelfevaluatie.

NVLF ambities keuze uit:

 1. 1. PREM + verbeterpunten benoemen en acties uitzetten, iedere medewerker
 2. 2. Nivel + verbeterpunten benoemen en acties uitzetten, iedere medewerker
 3. 3. Dossieranalyse-> 2 complexe dossiers/ medewerker, top 3 meest behandelde indicaties in analyse, analyse tijdens praktijkvergadering: MLH/ klinisch redeneren

+

Minimaal 1 SMART praktijkdoel uit zelfevaluatie:

 • Inhoud
 • Kwaliteit
 • Organisatie
 • Professionele ontwikkeling
 • Strategie
 • Overig

 

Doelgroep:

Logopedisten die aan hun kwaliteit willen werken

Accreditatie: bepaalde activiteiten geaccrediteerd vanuit KP B2, vraag hiernaar

Doelstelling:

 • De logopedist onderneemt succesvol de Kwaliteitscyclus Logopedie
Kwaliteitscoach: Niña van Wermeskerken

De Kwaliteitscyclus Logopedie is voor iedere praktijk anders.

De voorbereiding op de Kwaliteitscyclus is voor ieder logopediepraktijk hetzelfde, namelijk de zelfevaluatie en de dossieranalyse.

Maar het resultaat hiervan is voor iedere logopediepraktijk anders, waardoor ieder plan van aanpak anders is en daarmee ieders Kwaliteitscyclus anders is.

Ieders traject, ieders reis, ieders cyclus is uniek.

Voor de begeleiding van de Kwaliteitscyclus Logopedie zijn verschillende opties:

 1. 1. LOGOPEDIST IN DE STARTBLOKKEN: Stappenplan voor de do-het-zelver
 2. 2. LOGOPEDIST ANNO NU: Begeleiding op proces
 3. 3. LOGOPEDIST 2.0: Op maat begeleiding op inhoud en proces
 4. 4. LOGOPEDIST VAN DE TOEKOMST: Intensieve op maat begeleiding op inhoud, proces en evaluatie

Inhoud van de kwaliteitscyclus logopedie vanuit de NVLF en de auditbureaus is:

 • start: visitatie of kwaliteitstoets;
 • gedurende de cyclus: kwaliteitsgesprek 1 & 2

waarbij er geen coachende of adviserende rol wordt en/ of mag worden aangenomen door de auditoren en auditbureaus.

Wie ben jij?

Wie word jij?

Wie zou jij willen zijn?

 1. 1. Logopedist in de startblokken

 2. 2. Logopedist anno nu

 3. 3. Logopedist 2.0

 4. 4. Logopedist van de toekomst

Aanvraag Incompany Kwaliteitsmanagement Toolbox

 • Wil je je graag meer informatie over een incompanytraject? Vul het onderstaande formulier in en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.

Wat bied ik jou?

DE praktische Kwaliteitsmanagement Toolbox 

die ervoor kan zorgen dat je:

 • na het invullen van de zelfevaluatie weet hoe je daarmee verder komt;
 • met of zonder ondersteuning weet wat en hoe je de Kwaliteitscyclus Logopedie doorlopen kan.

Je kiest een pakket uit de verschillende kwaliteitsmanagementtools:

 • Stappenplan Voorbereiding Kwaliteitscyclus Logopedie (optie 1)
 • Ondersteuning bij de uitwerking van de zelfevaluatie (optie 2)
 • Werkboek Kwaliteitscyclus Logopedie (optie 2)
 • Kwaliteitscyclus planner inclusief kwaliteitskalender (optie 2)
 • Format dossieranalyse (optie 2)
 • Ondersteuning bij opstellen van doelen t.a.v. PREM en Nivel (optie 3)
 • Format kwaliteitshandboek praktijkvoering – met of zonder invulinstructie/ondersteuning (optie 3)
 • Ondersteuning bij het opstellen van een kwaliteitsjaarverslag incl. meer tips en trics dan het format van de NVLF – met of zonder invulinstructie/ondersteuning (optie 3)
 • Ondersteuning bij het opstellen van personeelsbeleid (optie 3)
 • Ondersteuning bij het evalueren en toepassen van de CanMeds rollen uit het opleidingsprofiel (optie 3)
 • Ondersteuning bij het opstellen van missie, visie & strategie, praktijkdoelen (optie 3)
Hoe klinkt dit voor jou? Goed? Dan is de Kwaliteitsmanagement Toolbox iets voor jou. Klik verder om te kijken welk pakket bij jouw wensen en behoeftes past.
Producten in de Kwaliteitsmanagement Toolbox Prijs
1. Logopedist in de startblokken; Voorbereiding Visitatie € 67,- p.p.
2. Logopedist anno nu € 147,- p.p.
3. Logopedist 2.0 € 500,- p.p.
4. Logopedist van de toekomst € 1000,- p.p.

Meer info over Kwaliteitsmanagement Toolbox