EBP versus Practice Based Evidence

In mijn vorige blogreeks ging het steeds over EBP werken en het doorlopen van de EBP cyclus. Nu is dat allemaal leuk en aardig EBP werken, maar in de praktijk merk ik ook dat het niet haalbaar is om een complete EBP cyclus door te lopen voor…

Bedreven Op weg naar auditproof

Onlangs mocht ik aanwezig zijn bij de training ‘Bedreven Op weg naar auditproof’ (oftewel pakket 2) van Zo gezegd Zo gedaan. Aan de training namen onder andere de leuke eigenaressen van Logopediepraktijk Nederlek deel. Na deze leerzame dag…

En nu ga ik ervoor zitten

Kortgeleden heb ik een pilot gedaan voor mijn nieuwe implementatiesessie, namelijk om Auditproof SMART doelen te maken. Het doel Het doel van de implementatiesessie is om ervoor te zorgen dat jij, als logopedist, echt gaat zitten en de…

Kwaliteitstoets Logopedie

Interview met Els Backhuijs Sinds 2014 kunnen logopedisten worden verplicht door verzekeraar of vrijwillig kiezen voor de kwaliteitstoets (audit). Het doel van de kwaliteitstoets is om transparantie te verkrijgen over het logopedisch methodisch…

EBP: De oplossing voor je vraagstuk in zicht

In mijn vorige blogs over EBP ging het over het formuleren van een PICO-vraag en het zoeken naar bewijs voor je PICO-vraag. In deze blog wil ik inzoomen op de laatste twee stappen van de EBP cyclus: het beoordelen van je gevonden bewijs en het…

Hoe focus jij op kwaliteit?

  Registratie van een behandeling, dit was de titel van mijn vorige blog. Daarin nam ik je mee in welke aspecten horen in deze registratie en hoe je de registratie bijvoorbeeld kunt schrijven. Mijn eerste blogs heb ik geschreven over…

Behandelplannen schrijven, is dat nodig?

Als je begint aan de studie logopedie is er iets wat je direct mee krijgt, behandelplannen schrijven! Binnen de studie wordt er flink gehamerd op het volledig kunnen schrijven van behandelplannen. Na 4 jaar is dit dus iets wat je flink onder…

Op zoek naar bewijs voor je PICO-vraag!

In mijn vorige blog heb je de eerste stap naar EBP in praktijk gezet: het opstellen van een PICO-vraag. Deze vraag zorgt voor afbakening van je probleem, zodat je nu gericht kunt gaan zoeken naar informatie die aan je criteria voldoen. In deze…

Registratie van een behandeling

De afgelopen twee keer heb ik blogs geschreven over het opstellen van SMART doelen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad en dat het duidelijker en makkelijker is geworden om SMART doelen op te kunnen stellen. Vandaag ga ik je meenemen in het…

Logopedische Diagnose

Vorige keren heb ik het gehad over het ICF. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad en het schrijven van een ICF schema nu ietsje makkelijker zal zijn. In deze blog gaan we het hebben over het schrijven van een diagnose. Het schrijven van een…